Michał Kurc AFRP is a creative photographer  Fellow of the Polish Republic's Photoclub.

   
 
"A" Rh+ (plus)

Nota autobiograficzna

(2018)

 

Wyróżnienia, godności...

ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ

ZASŁUŻONY DLA FOTOGRAFII POLSKIEJ

ZA ZASŁUGI DLA FOTOGRAFII POLSKIEJ

ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KULTURY

ZŁOTY MEDAL ZA FOTOGRAFICZNĄ TWÓRCZOŚĆ

ZASŁUŻONY DLA MIASTA WĘGROWA

STATUETKA BORYNY

DYPLOM - w uznaniu  pracy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej

DYPLOM - w uznaniu zasług dla rozwoju fotografii artystycznej

DYPLOM - za działalność kulturalno-oświatową w Cukrowni

 

Michał Kurc 2014. Autoportret - 65. rocznica urodzin... 

Sokołów Podlaski 1949-1964

         Pierwsze zdjęcie - 1954

 

Działalność instruktorska:

Sokołów Podlaski 1964-1979

        Klub Pracownika Cukrowni "Cukrownik"

        PeDeK - Ostoja Sokołowskiej Kultury - 50 lat

Siedlce 1979-1985 -  CKi5

Węgrów 1985-2004 - WOK 

        Izohelia i cyfrografia

 

Działalność artystyczna:

Moje utwory na wystawach i w publikacjach

W Fotoklubie RP Stowarzyszenia Twórców - 20 lat

W Internecie - 20 lat (1998-2018)

 

Jubileusze:

40 lat działalności fotograficznej -2004

        Recenzja pana profesora dr. hab. Romana Antoszewskiego

        Album Węgrowskie klimaty 

        NASA 

        Who is Who w Polsce

45 lat działalności fotograficznej -2009

        "Wołodyjowski" węgrowskiej fotografii 

50 lat działalności fotograficznej - 2014

         Wspomnienia

 

W mediach 

          o autorze i stronie...     

 


 

 

 


Sokołów Podlaski 1949-1964


Przeździatka 1949-1954

Urodziłem się 25 maja 1949 roku w pałacu w Przeździatce. >

 

Pierwsze zdjęcie wykonałem w 1954 r.

 

Mieszkałem do 1954 roku w oficynie z XIX wieku w sąsiedztwie pałacu. ►►

Następne lata spędziłem w największej dzielnicy przemysłowej Sokołowa Podlaskiego - w moim dawnym "Elżbietowie".

W roku 1843... ...dobra sokołowskie nabyli Hirschmanowie - rodzina fabrykantów z Warszawy pochodzenia niemieckiego, wyznania ewangelickiego. Elżbieta Hirschmann powołała w 1845 r. spółkę do założenia Fabryki Cukru z Buraków i Rafinerii. Cukrownia została uruchomiona w roku 1846... Więcej ►►

 


Sokołów Podlaski 1964-1979


Klub Pracownika Cukrowni i Kino "Cukrownik"

Działalność fotograficzną rozpocząłem w 1964 r. w Klubie Pracownika Cukrowni w Sokołowie Podlaskim.

Kierownikiem Klubu był pan Zbigniew Trąpczyński - pasjonat, animator kultury uzdolniony plastyk, malarz, modelarz, scenograf... . ►►

Na zdjęciu jestem z Andrzejem Romanem wokalistą i gitarzystą zespołu Amory'66. Wianki na Wiśle, W-wa 1968 r.

Wejście do Klubu Pracownika Cukrowni.


Ostoja Sokołowskiej Kultury

 

Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego w Sokołowie Podlaskim.

 

W latach 1977-1979 byłem instruktorem Sokołowskiego Klubu Fotograficznego przy CKiS w Sokołowie Podl.

     PDK 1964 r.

 

 

 


Wystawa 50 lat Domu Kultury w Sokołowie Podlaskim

Jestem w towarzystwie miłośników sztuki fotograficznej podczas wernisażu wystawy w CKiS. Fot. Grzegorz Piaskowski

Na wspomnieniowej wystawie z setkami zdjęć, temat fotografii został przedstawiony b. skromnie. Pominięto najważniejsze wydarzenia fotograficzne  Więcej ►►


 Gródek'77, '78 i '79

 

Wspomniane plenery w Gródku były mi znane. Uczestniczyłem w nich: Gródek'77 i ►►Gródek '78

W 1979 roku zostałem zatrudniony w CKiS z siedzibą w Sokołowie Podl. na etacie instruktora fotografii i filmu i tym samym zostałem organizatorem kolejnego pleneru Gródek'79.


 W tym samym roku ukończyłem zajęcia z fotografii w ZSF w Warszawie, prowadzone przez mgr Zbigniewa Pękosławskiego, autora znanych książek: Fotografia w praktyce amatorskiej, Pracownia fotograficzna.

 

Na zdjęciu: Mieczysław Cybulski i uczestnicy pleneru Gródek '78. >

 

Na zdjęciu od lewej siedzą: Stanisław Wymoczył, Mieczysław Cybulski i Leonard Karpiłowski


Siedlce 1979-1985


 W pracowni fotograficznej CKiS.

Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego w Siedlcach

 

  

Było to późną jesienią 1979 roku jak przeniesiono Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego z Sokołowa Podlaskiego do Siedlec. 


W Siedlcach na potrzeby CKiS przeznaczono kilka pomieszczeń zawilgoconych w Ratuszu. 


O pracowni fotograficznej mogłem tylko pomarzyć. Fotografowałem na własnym sprzęcie - obróbkę materiałów wykonywałem w mojej prywatnej pracowni w Sokołowie Podlaskim, a trwało to rok i jeszcze wiele, wiele miesięcy. Więcej
►►

Gródek '81

 

Po przeniesieniu CKiS z Sokołowa Podl. do Siedlec kontynuowałem organizację plenerów w Gródku - dla instruktorów i grup fotograficznych z woj. siedleckiego, 

 

Np. wspólne plenery dla młodzieży skupionej w sekcjach fotograficznych: CKiS w Siedlcach i Kola Fotograficznego z Sokołowskiego Ośrodka Kultury - Gródek '81 ►►

 

Galeria "U Franka">

 

Stan wojenny

Pomimo zakazu fotografowania prowadziłem zajęcia fotograficzne w sekcjach CKiS oraz zbierałem materiał do albumu o Siedlcach. Galeria: "Siedlce lata 80-te XX w." ►►

 

W 1982 r. ukończyłem studium fotografii i filmu - kurs kwalifikacyjny II stopnia w Bydgoszczy ►► 


STF

Wspólnie z pracownikami Wyższej Szkoły Rolniczej w Siedlcach powołaliśmy (1984) Siedleckie Towarzystwo Fotograficzne ►►

Dzień Działacza Kultury - 1985

Wiosną 1985 r. podjąłem decyzję dotyczącą mieszkania poza Siedlcami - w moich rozważaniach był Węgrów. Pierwszą reakcją Dyrekcji CKiS była prośba skierowana do mnie o pozostanie w Siedlcach. Wojewoda Siedlecki docenił moją działalność fotograficzną - nagrodę odebrałem jako podziękowanie za działalność fotograficzną nie tylko w Siedlcach.


Węgrów 1985-2004


Druga nagroda Wojewody Siedleckiego po dwóch latach pracy w Węgrowskim Ośrodku Kultury otrzymałem przydział na lokal M4 w Węgrowie i w 1988 roku zamieszkałem w grodzie nad Liwcem.

Węgrowski Ośrodek Kultury (1985-2004)

 

... - 19 lat pracy w Węgrowskim Ośrodku Kultury. Prowadziłem zajęcia dydaktyczne w sekcjach fotograficznych i w  Węgrowskim Klubie Fotograficznym.

 

Wystawiłem wiele prac na autorskich wystawach. Wykonałem niezliczoną ilość reportaży z większych wydarzeń kulturalnych w mieście.Zaprojektowałem logo WOK i stronę internetową domu kultury, którą prowadziłem do 2004 roku.

Brałem udział w posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji do spraw Kwalifikowania Instruktorów Amatorskiego Ruchu Artystycznego i Zespołów Zainteresowań w CKiS w Siedlcach ►►


Izohelia i cyfrografia  


Pałac w Sterdyni - rok 1974   

Cyfrografia z 1989 r.

W tym czasie wykonywałem prace w izohelii kolorowanej - ►►

Posługując się komputerem pozyskiwałem cyfrowe obrazy - cyfrografie do wystaw - np. z cyklu Grafika komputerowa w fotografii. 

 

Jedna z pierwszych wystaw mojego autorstwa w Polsce, tu w Węgrowie.

 

Pierwsze cyfrografie, bo tak nazywa Michał Kurc swoje prace komputerowe, zaprezentował w roku 1989 w Galerii Węgrowskiego Ośrodka Kultury z okazji 150-lecia fotografii. Była to jedna z pierwszych wystaw prac cyfrowych w kraju po wystawie Studia EGA w Zachęcie w 1988 r. i prac Jana Berdaka w ZPAF w Warszawie w tym samym czasie.►► 

Rafał Witkowski historyk sztuki

 

Pierwsza cyfrografia

Zdjęcia Węgrowa...

Wykonałem wiele zdjęć do monografii o Węgrowie pt. "Węgrów - dzieje miasta i okolic w latach 1441-1944" wydanej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej w 1991 r.

 

Upowszechniłem tysiące zdjęć z życia Węgrowa na autorskiej stronie.

 

< Południowa pierzeja rynku, 1999 r. Prace z wystaw na pocztówkach o Węgrowie ►►

 

 


Moje utwory na wystawach i w publikacjach


Mała statystyka:

- ponad 43 000 moich fotografii upowszechniłem na autorskiej stronie

- prace eksponowałem na 45 autorskich wystawach w latach 1986-2009

- wyd. autorski album Węgrowskie klimaty - 2004

- wielość utworów upowszechnionych w różnych wydawnictwach

 

ekspozycje prac ►► 

 


W Fotoklubie RP - 20 lat (2018) 


Prezes Fotoklubu RP Mieczysław Cybulski AFRP zdfp wręcza mi legitymację: Michał Kurc jest artystą fotografem (fotografikiem) członkiem rzeczywistym Fotoklubu RP Stowarzyszenia Twórców. Data przyjęcia 15.04.1998.

W dniu 15.04.1998 roku zostałem członkiem rzeczywistym Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców.

Podczas ►►spotkania w Węgrowskim Ośrodku Kultury Prezes Fotoklubu RP Mieczysław Cybulski AFRP zdfp wręczył mi legitymację artysty fotografika Fotoklubu RP.

 Otrzymałem wiele wyróżnień i tytułów 

 

 


W Internecie - 20 lat (2018)


Wygląd strony głównej "Fotografika i nie tylko" - wykonanej wg mojego projektu.

W 1998 roku dzięki zaangażowaniu się mojego syna Rafała w sprawy Internetu i założeniu dla mnie strony "Fotografika", rozpocząłem  popularyzację fotografii w Internecie. 

Po pewnym czasie założyłem nową autorską stronę i tak jest do dnia dzisiejszego.

 

►►Strona i relacje o mojej twórczości w audycjach Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego (WOT).


40 lat działalności fotograficznej - (2004)


Recenzja 

pana profesora dr. hab. Romana Antoszewskiego

 

" ... nadchodzi teraz okres fotografii komputerowej i ekspozycji sieciowej. Nic na to nie poradzimy i pogarda nie ma sensu. Trzeba tylko starać się o to, by w miarę możności były to współżyjące techniki oddające od tysięcy lat istotę natury człowieczej i koegzystencję kultur i technik. Tu to widzimy. " - Profesor dr. hab. Roman Antoszewski.

 

Netonautyka, podróż I.

 

"Magik" światła 

"... Jedną z takich stron, do której czasem wracam i bardzo polecam to innym, jest piękna ekspozycja sztuki fotograficznej Michała Kurca z Węgrowa.
Nie miejsce tu na opisywanie strony, podkreślam jedynie to, co jest w niej niezwykłe i naśladowania godne. Dla mnie najważniejsze jest to, co Pan Michał tak wspaniale potrafi robić i godzić ze sobą - eksponować polską przyrodę i piękno prowincji."
►►

 


Z okazji 40 lat... postanowiłem opowiedzieć fotograficznie o moich ścieżkach w rodzinnym Sokołowie Podlaskim.

 

Galeria 

Sokołów Podlaski - z tamtych lat  

... powstała w czasie jubileuszu 580-lecia nadania praw miejskich, realizacji projektu "Sokołów Stolicą Kulturalną Mazowsza 2004" oraz równoległego jubileuszu 40 lat Domu Kultury i, powiem nieskromnie, mojej działalności fotograficznej.

Zapraszam do galerii ►►

 

Fotografika i nie tylko

15 września 2004


Kolejny ciekawy serwis dla miłośników fotografii - autorska strona artysty, fotografika Fotoklubu RP.
W galerii znajdziemy m.in. bogaty zbiory fotografii cyfrowej oraz wiele przykładów zastosowania obróbki cyfrowej fotografii. Na uwagę zasługują również dział 'Ciekawostki', gdzie znajdziemy przykłady prac grafik komputerowych z lat 80 i 90. W serwisie znajdziecie również ciekawe artykuły o Janie Bułhaku i narodzinach fotografii artystycznej. - PC WORLD KOMPUTER


Album Węgrowskie klimaty

 

Z okazji 40 lat... postanowiłem opowiedzieć fotograficznie o mojej życiowej ostoi wydaniem albumu Węgrowskie klimaty.

Album "Węgrowskie klimaty"

Ukazuję w nim piękno Węgrowa, utrwalone na 52 fotografiach.

"Jego sentyment nie przeradza się w tani sentymentalizm, a obiektywizm kamery nie zamyka go w zimnym świecie fotorealizmu. Być może dlatego, że Michał Kurc jest człowiekiem, który trafił do Węgrowa jako osobowość w pełni ukształtowana, z własnym bagażem poglądów i indywidualnym spojrzeniem na sztukę fotografii. Tak wyposażony podjął zadanie, które pochłania go do dzisiaj."

Album przybliża - piórem Pana Romana Postka, moją osobę wpisaną w życie Grodu nad Liwcem

 


Kapsuła czasu

W 2011 roku album trafił do kapsuły czasu, którą umieszczono pod powierzchnią węgrowskiego rynku ►►


NASA


Galeria "Sunita i ..." ze zdjęciami NASA z 14 ekspedycji wykonanymi przez astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

 

Z 14 ekspedycji...

 

Eksponuję w galerii "Sunita i ..." - za zgodą NASA, zdjęcia wykonane przez astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej z 14 ekspedycji w latach 2006-2007.

Inspiracją do powstania galerii były życzenia od Pani Sunity L. Williams astronauty

 z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. 

Oglądając zdjęcia z 14 ekspedycji na stronie NASA,  postanowiłem podzielić się tym materiałem - moje spojrzenie przez zdjęcia astronautów, na niektóre zdarzenia z życia ISS.►►

 

 

Copyright © NASA


Who is Who w Polsce


Od 2006 roku jestem na stronach Who is Who w Polsce.*|

 

 

 

Who is Who w Polsce 

___________________

*| "Nie można samemu podjąć decyzji o wpisie do tego typu publikacji. Redakcje we własnym zakresie przeprowadzają poszukiwania osób, szczegółowo obserwując wzmianki w mediach oraz dokonując przeglądu leksykonów branżowych i archiwów. 
Decyzję o przyjęciu biografii do publikacji w leksykonie podejmuje zespół redakcyjny na podstawie przeprowadzonego wywiadu. W jego trakcie oceniają, czy życiorys rozmówcy spełnia międzynarodowe standardy wydawnictwa."- wikipedia.

 


45 lat działalności fotograficznej - (2009)


"Wołodyjowski" węgrowskiej fotografii 

Michał Kurc AFRP. Fot. Henryka Kurc

Michał Kurc – skromny, błyskotliwy, wyjątkowo zdolny i pracowity artysta fotografik, 5 maja otworzył w Domu Gdańskim w Węgrowie retrospektywną wystawę swoich fotografii. 

Przypomniał je w związku z przypadającym w tym roku podwójnym, okrągłym jubileuszem – 60-lecia urodzin i 45-lecia działalności fotograficznej.

Rzadko się zdarza, żeby fotograf był jednocześnie zdolny, skromny, a jednocześnie i pracowity. Michał Kurc, od 15 kwietnia1998 roku członek rzeczywisty Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców, łączy w sobie wszystkie te cechy.

... Pisząc ten tekst, nieprzypadkowo kilka razy nazwałam Michała Kurca Panem Michałem, nawiązując tym samym do przygód legendarnego Pana Michała Wołodyjowskiego, stworzonego przez Henryka Sienkiewicza..." - Aneta Abramowicz. 

 

Wiecej ►►

 

 


50 lat działalności fotograficznej - (2014)


Jednym z najwspanialszych prezentów jakie otrzymałem od Ukochanych Dzieci Kasi i Rafała były dwa aparaty skrzynkowe No.2 BROWNIE Camera - jeden aparat kupiony w Antwerpii, drugi w Londynie. Dziękuję Wam za pamięć, serdeczność i waszą dobroć, którą mnie nieustannie obdarzacie. Prezenty spowodowały wiele wspomnień...►►


Wcześniejsza emerytura - 2004 rok


"Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) w związku ze zmianami organizacyjnymi — likwidacją stanowiska pracy ds. fotografii — proponuję Panu rozwiązanie stosunku pracy w trybie w/w artykułu z dniem 31.05.2004 r na mocy porozumienia stron." - Wyraziłem zgodę na powyższe rozwiązanie stosunku pracy.

 


Na emeryturze od 2014 roku


Nadal moją autorską stronę wzbogacam fotografiami z mojego archiwum. Obecnie eksponuję ponad 43 tys. zdjęć mojego autorstwa. 

 


Wspomnienia


        

Emeryt (od 25 listopada 2014). 

1964-2014 to czas nieustannego poszukiwania nowych form wyrazu artystycznego. Doskonalenia siebie i uczenia moich podopiecznych opowiadania obrazem o naszym życiu, otaczającym nas pięknie...


A tak to się zaczęło.
Wspomnienia... ►►


Więcej o autorze i stronie...


 

Na Pana zdjęciach z lat 70tych i 80tych to mój Gródek. - Agata Kuć

Jestem wdzięczny panu Michałowi Kurcowi z Węgrowa - Peter Paul Bajer

... został fotograficznym piewcą Węgrowa - Violetta Nowakowska

... za owocną pracę w Sokołowskiej Kulturze - Wacław Kruszewski

tutaj chodzi o ten artyzm - Kinga Baraniuk-Morka

upowszechnił tysiące zdjęć związanych z Węgrowem - Jan Mielniczek

Jednym z najaktywniejszych klubów domu kultury był klub fotograficzny...

wyguglowałyśmy podczas naszej rozmowy. - Obieg u-jazdowski.pl

węgrowska cyganeria? - w publikacji Jana Mielniczka.

nigdzie nie umieszczono jego nazwiska (odebranie doktoratu) - FORUM AKADEMICKIE

„I jesień radość niesie" Wieści Sokołowskie”

odsyłam do strony internetowej Michała Kurca - Życie Siedleckie

Jestem dumny, że z nimi pracowałem - Życie Sokołowa

Prawdziwym internetowym hitem wśród kamiennogórzan... - RTI24

Fotograf - amator, a dziś już znakomity... - Wieści Sokołowskie

Miejscowy fotografik, starszy, siwy mężczyzna... - Głos Węgrowa

estetyczny ekstrakt wysublimowany... - Cyfrowe Mazowsze

Jestem wierny sobie... - rozmawiał ze mną Krzysztof Mazur z TS

To prawdziwy skarb! - Życie Siedleckie

Dziękuję za możliwość oglądania najpiękniejszych... - Pani Jadwiga Snopkiewicz

z dobrymi życzeniami - Mira Kuś

Życzę aby to, co Pan robi trwało wiecznie - Marlena Pióro

Pan nie jest człowiekiem Kościoła - ks. Leszek Gardziński

świąteczna rzeczywistość wydaje się jak z baśni... - Hanna Kietlińska

Michał Kurc mieszkańcom Węgrowa - Oficjalna strona Miasta

Artystyczne przygody pana Michała - Dariusz Kuziak TS

Wołodyjowski węgrowskiej fotografii - Aneta Abramowicz TS

fotografie Michała Kurca - www.fodz.pl

"Sokołowska szkoła fotografii" - Wacław Kruszewski

pragniemy Panu podziękować za pasję, trud i...

Obrazy obiektywem malowane - Wieści Węgrowskie

.

pragnę gorąco podziękować Państwu... - Małgorzata Kalicińska

...gdy nieznajomy przechodzień powiada - Tak, to o mnie. - Patrycja Tomczak

Swoją osobą chciałby połączyć te dwa miasta. - Gazeta Sokołowska

pańskie fotografie zawierają to nieuchwytne COS!!! - Barbara Marszał

ze wzruszeniem oglądałem historię Pańskiej rodziny - Zdzisław Łabucki

Mówiła bądź dobrym człowiekiem ! - Paweł Jagła AFRP Poznań

w niepowtarzalny sposób ukazuje pan piękno... - Życie Węgrowa

jestem pod wrażeniem i dziękuję - Janicka, Kórnik FORUM DYSKUSYJNE

Album p. Kurca jest urzekający... - Zofia Maciejowska

Za "Kardię" czyli "Serce" dziękujemy Panu Michałowi. - Wieści Węgrowskie

popularyzacja dobrej fotografii, promocja Węgrowa i okolic - Życie Węgrowa

Taki niewinny, a cieszy - heyleo

Dzięki Panu przybliżyłem sobie obraz przeszłości Węgrowa - Mirek Paliszewski

Michał Kurc, jeden z jurorów, stwierdził: - Ewangelik

O jednej ławce w Węgrowie - Anna Gawrońska

.

Spacerkiem po Sokołowie - Gazeta Sokołowska

o stronie... z e-maili - Daniel, Paweł, Edward, Piotr

jest kolejną odsłoną piękna Węgrowa - Starosta Węgrowski

ujmująca swą prostotą, konsekwencją, emanująca pasją - BGWM

urzeczony urokiem Węgrowa... - Henryk Kalata

Rocznicowe refleksje w Internecie - Gazeta Węgrowska

Wybrani polscy twórcy grafiki komputerowej - Rafał Witkowski

Z ogromną przyjemnością odwiedzam Pańską stronę - Jan Szturc

Na stronie znajdziemy praktyczne porady - Interia.pl

Piękno małych ojczyzn - Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Fotografik Węgrowa i Sokołowa - Gazeta Sokołowska

Jestem dumna, że mam tak zdolnego brata - Jadwiga Siwiak

Pana zdjęcia zachwycają i poruszają równocześnie - Kamila Nowotarska

Warto zobaczyć z różnych powodów - ZPAF

O kulturotwórczej roli artystów w "małej ojczyźnie" - Magdalena Przewoźniczuk

.

Spędziłam TU kilka godzin... Dzisiaj wróciłam - Grażyna Głowala

Jest Pan ciekawym człowiekiem - ks. Paweł Anusiewicz

Znany fotograf artysta, pisze wiersze - miasto literatów 2000 ++

Jeszcze raz zobaczyłem jak piękna jest Polska - Ks. Kazimierz Kubat SDS

Twoja strona zrobiła na mnie ogromne wrażenie - Wiesław Matuch

Alarmujące wieści dochodzą z Polski - prof. Roman Antoszewski

Jego umiłowany Węgrów - prof. Roman Antoszewski

Patriocie Węgrowa, znakomitemu artyście - prof. Marek Kwiatkowski

Węgrów na nowo odkryty - Tygodnik Siedlecki

Witryna dnia - PC WORLD KOMPUTER

miałem niekwestionowaną ucztę duchową oglądając Pana prace - Stanisław Ciszek

Jestem pod wielkim wrażeniem Pana prac - Magdalena Sopyła

Zajrzyjcie do galerii - Tygodni Siedlecki

Przygodę z fotografią zaczął 37 lata temu - TVP WOT

Michał okazał się doskonałym grafikiem - TVP WOT

Świat pana Michała - Życie Warszawy

.

Zrobił zdjęcie meteorytu nad Węgrowem - Tygodnik Siedlecki

Edukacja regionalna w bibliotece szkolnej... - profesor.pl

Dużą zaletą jest regionalny, Węgrowski... - Basia Sokołowska

Niebanalne lekcje - Tygodnik Siedlecki

Stolica w obiektywie - Gazeta Węgrowska

Pragnę szczerze pogratulować Panu - Ambasador RP w Angoli

Czy jest Pan sentymentalny? - Węgrowskie Co? Gdzie? Kiedy?

Prace pana Michała Kurca to nie tylko artyzm - Gazeta Węgrowska

Cyfrowe nastroje - Tygodnik Siedlecki

Wydobywa z cyfrowego zapisu obrazki - marzenie - Tygodnik Siedlecki

Planując urlop postanowiłem przejechać przez Węgrów - Michał Rażniewski

Zostawić ślad - to ważna rzecz i to Ci się udało - Roman Postek

Młodemu pokoleniu ku pamięci - Gazeta Węgrowska

CUDZE WIDZICIE, SWEGO NIE ZNACIE - Gazeta Węgrowska

Pasje pana Michała - Gazeta Węgrowska

PLENER - Tygodnik Siedlecki

 

 


Podziękowanie


Z wyróżnień, jakie były mym udziałem, najwyżej sobie cenię dowody sympatii Tych, którzy odnaleźli dla siebie coś w mych poczynaniach twórczych. Jeszcze raz bardzo dziękuję za ciepłe słowa płynące z Waszych Serc. 

Michał Kurc AFRP                         

 

 


autor | galeria m | galeria_1 | Fotoklub RP | ciekawostki | porady | linki | kontaktCopyright ©  design and photos by Michał Kurc