Jubileusz PSS "Społem" w Węgrowie - 1991 r. 

Spotkanie w WOK.

 

26 listopada 1991

50 lat "Społem" PSS w Węgrowie

 

_______________

 

Tekst z Głosu Węgrowa nr 12 z 1991 r.

___________________________________

 

Historia Spółdzielni o obecnej nazwie "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców datuje się od 1941 r. 

Założycielami jej byli: P. Janina Byrkowa i p. Władysław Okulus. 

Na początku swej działalności Spółdzielnia prowadziła jeden sklep ogólno spożywczy przy ul. Kościuszki. Po wyzwoleniu w 1944 r. w skład spółdzielni weszła także piekarnia oraz drugi sklep przy uL 1 Maja. 

W latach 1948 - 1950 Spółdzielnia ulegała przekształceniom organizacyjnym: włączono ją do PZGS "SCh", łączono z nowo powstałą Spółdzielnią Wędliniarzy i Rzeźników. 

Koniec pierwszego etapu reorganizacji nastąpił w 1950 r., gdy utworzono Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Świt" w Węgrowie. 

Następuje wtedy intensywny rozwój, tworzone są nowe zakłady produkcyjne i handlowe. 

W 1953 r. wybudowano nową piekarnię mechaniczną (b. nowoczesną na owe czasy), która potem w miarę potrzeb była rozbudowywana i modernizowana. 

W latach 1960 - 1963 trwała budowa Spółdzielczego Domu Handlowego - pierwszego w mieście obiektu dostosowanego do potrzeb handlu. 

W 1974 r. oddano do użytku nowy zakład masarski.

Przez cały okres działalności liczba członków systematycznie się zwiększała. I tak np. w 1950 r. było ich 13, natomiast na koniec 1990 r. było 2629 członków. 

Kolejny etap reorganizacji nastąpił w 1990 r. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o usamodzielnieniu się, w wyniku czego uległa także zmianie i nazwa. Brzmi ona obecnie "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Aktualnie Spółdzielnia prowadzi 11 sklepów spożywczych, 3 sklepy przemysłowe, „Pewex", 2 zakłady gastronomiczne, piekarnię, ciastkarnię, masarnię. Zatrudnia łącznie 191 pracowników. 
K.W. 

 

P.S. Rada Nadzorcza zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które posiadają materiały dotyczące historii naszej Spółdzielni o ich udostępnienie. 

 

Jubileuszowe Zebranie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W części artystycznej wystąpił Kabaret "OTTO"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na stronie od 2014.10.23


Copyright © design and photos by Michał Kurc