575 lat nadania praw miejskich 

Bazylika Mniejsza w Węgrowie.

                                       

6 sierpnia 2016

575 lat miasta

 

Mapping

 

Widowisko multimedialne pt. „Mały, szary człowiek” - obrazy wyświetlone na froncie Bazyliki Mniejszej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1414 - Pierwsza historyczna wzmianka o Węgrowie - ufundowanie przez Piotra Pietkowicza parafii p.w. Wniebowzięcia NMP
1441 - Bolesław IV książę Mazowiecki nadaje Węgrowowi prawa miejskie (prawo chełmińskie)
1558 - Anna przekazuje kościół farny zborowi ewangelicko-reformowanemu
1570 - Ufundowana przez Jana Kiszkę drukarnia węgrowska drukuje traktaty Piotra z Goniądza: „O Synu Bożym”, „O ponurzaniu chrystyjańskim”, „O trzech”
1584 - Synod ariański w Węgrowie
1630 - Zwrot kościoła farnego katolikom
1630-1634 - Budowa zboru ewangelickiego z zegarem kurantowym na wieży
1637 - Do Węgrowa przybywają Szkoci. Początki manufaktur tkackich
1650 - W Węgrowie powstaje zbór augsbursko-luterański
1650 - 14 kwietnia Bogusław Radziwiłł nadaje miastu przywilej, który m. in. zrównywał w prawach: katolików, protestantów i Żydów
1656 - Pospolite ruszenie z ziemi bielskiej pod dowództwem podstolego Oborskiego rabuje zbór protestancki i profanuje groby na przykościelnym cmentarzu
1668 - Zapada decyzja o ufundowaniu klasztoru dla ks. Franciszkanów-Reformatów
1669 - Po śmierci Jana Kazimierza Krasińskiego właścicielem Węgrowa zostaje Jan Bonawentura Dobrogost Krasiński
1678 - Spalenie zboru ewangelickiego
1680 - odbudowa zboru w ciągu jednej nocy
1703 - Spalenie przez Szwedów kościoła farnego i kościoła Św. Barbary
1711-1715 - Michał Anioł Palloni maluje freski w obu kościołach
1863 - 3 luty, bitwa pod Węgrowem, pacyfikacja miasta, zsyłki na Sybir
1939 - 8 września, bombardowanie Węgrowa
1942 - 22 września pierwsze likwidacje ludności żydowskiej w getcie
1944 - 8 sierpnia, oddziały AK pod dowództwem majora Zygmunta Maciejowskiego „Wolskiego” wypierają Niemców za Liwiec
1944 - 9 sierpnia, do Węgrowa wkraczają żołnierze Armii Czerwonej
...

 

na stronie od 2016.08.10

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc