Węgrów - z tamtych lat. 

 

PZPR

XXIII KONFERENCJA...


...sprawozdawczo-wyborcza w Węgrowie - na trzy lata przed rozwiązaniem się PZPR w 1989 roku.

 

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989 na drodze dyktatury proletariatu. - Wikipedia.

 


W przerwie obrad: 


W czerwcu 1986 roku wśród 21 delegatów województwa siedleckiego na X Zjazd PZPR znalazł się Bogdan Kuć - robotnik z POM Węgrów. - Tygodnik Siedlecki nr 2 (207) z 1.VI 1986 r.


na stronie od 26.02.2012.


Copyright © design and photos by Michał Kurc