Spojrzenie nie-fotograficzne Fot. Michał KurcOłtarz główny przygotowany na ekspozycję 

Kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Sokołów Podlaski, rok 1985.

 

Rok 1985                                                        strona 1

Peregrynacja...

 

... Poproszono mnie o reportaż. Utrwaliłem to wydarzenie na ok.180 barwnych slajdach, które podarowałem parafii. Z pozostałych zdjęć powstała ta galeria.

 

 Fot. Michał KurcPeregrynacja Kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Sokołowie Podl., rok 1985.

 

 

Wystawa

 

Peregrynacji w Sokołowie Podlaskim towarzyszyła wystawa, informująca o innych obrazach Matki Bożej - ich historii spisanej na dużych płytach, rozmieszczonych wokół ogrodzenia dziedzińca kościelnego. Oto niektóre jej ciekawe fragmenty:

 

 

KALEMBRODY

 

 

Obraz Matki Bożej w Kolembrodach namalowany jest na desce. Przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem na lewym ręku.

 

HISTORIA OBRAZU I SANKTUARIUM

 

     Tradycja podaje, że w roku 1679 król Jan Sobieski jadąc z Parczewa ujrzał wśród gałęzi pochylonego drzewa niezwykłą jasność, a w niej obraz Matki Boskiej. W nocy miał sen. Zjawiła mu się Matka Boża z Dzieciątkiem i powiedziała zbuduj świątynię, w miejscu, w którym widziałeś obraz. Król zbudował świątynię i ofiarował dla niej swój obozowy obraz Matki Bożej...

KODEŃ

 

W głównym ołtarzu bazyliki mniejszej w Kodniu króluje Matka Boża Kodeńska, zwana też Królową Podlasia. Cudowny obraz przedstawia Maryję w dostojnej królewskiej szacie. trzymającej w lewej ręce Dzieciątko, spowite w długą suknie, w prawej zaś berło, symbol władzy królewskiej. Twarz Maryi okolona jest tęczową aureolą.

 

HISTORIA OBRAZU I SANKTUARIUM

Obraz ten był umieszczony w kaplicy papieskiej w Rzymie i słynął wielkimi cudami. Tradycja podaje, że wielki chorąży litewski Mikołaj Sapiecha w czasie przedłużającej się choroby w roku 1630 odbył pielgrzymkę do Rzymu. Papież Urban VIII odprawił Mszę Św. w jego intencji przed obrazem Matki Bożej. Urzeczony widokiem cudownego obrazu poprosił papieża, by mu go podarował. Kiedy papież odmówił, wykradł obraz i powrócił z nim do Kodnia. Obraz stał się przedmiotem kultu i gromadził licznych pielgrzymów...

Pozostałe ciekawe fragmenty z historii prezentowanych obrazów, wprowadziły mnie w świat dość ciekawy. Jaki znaczący miały wpływ miały tu opisane wydarzenia na historię tych miejsc przed i po "objawieniach":

Wola Gułowska

 

Obraz przedstawia Maryję z Dzieciątkiem Jezus na lewym ręku. Maryja ubrana jest w ciemnoczerwoną szatę. Cała jej postać okrywa niebieskozielony płaszcz. Najświętrza Panna w prawej ręce trzyma jabłko. Dzieciątko prawą dłoń unosi w geście błogosławieństwa, twarzyczką zwrócone jest ku Matce.

 

HISTORIA OBRAZU I SANKTUARIUM

 

Według starej tradycji obraz został znaleziony w XVII wieku przez chłopa ze wsi Przytoczno. Przypuszcza się, że święty wizerunek był ofiarą profanacji dokonanej przez kalwinów w pobliskim miasteczku Łysobyki (dziś Jeziorzany). Znalazca oddał go do pobliskiej kaplicy w Woli Gułowskiej.
Dla opieki nad obrazem, w roku 1633, sprowadzono do Woli Gułowskiej Ojców Karmelitów. Na przełomie XVII i XVIII w. Ojcowie Karmelici wybudowali wspaniałą barokową świątynię...

Łazówek

 

HISTORIA OBRAZU I SANKTUARIUM

 

Nie ma dokumentów historycznych o początkach obrazu i kościoła. Tradycja podaje, że w XVI w. właścicielka Łazowa zobaczyła na leśnej polanie, stojącą na olbrzymim kamieniu Najśw. Maryję Pannę. Kiedy zaczęła się modlić usłyszała głos aby często przychodziła na to miejsce. Od tego czasu zaczęli gromadzić się w tym miejscu wierni, a później zbudowano kościół i umieszczono w nim obraz Matki Bożej Pocieszenia. Przed obraz ten garnęli się wierni obrządku łacińskiego i unici.
W roku 1868 władze carskie wywiozły proboszcza z Łazówka w głąb Rosji, a kościół zamieniono na cerkiew prawosławną.
W roku 1913 przewieziono obraz do klasztoru mniszek prawosławnych w Wirowie, a na jego miejsce wstawiono kopię. Gdy w roku 1915 prawosławni uciekli z tych okolic zabrali z sobą obraz...

 

Obraz namalowany w 1977 roku.

 

Leśna Podlaska

 

Płaskorzeźba wykona jest w polnym kamieniu o odcieniu czerwonym. Wizerunek przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus na prawym ręku.

 

HISTORIA OBRAZU I SANKTUARIUM

 

26 września 1683 r. dwaj chłopcy 9-letni Aleksander Stelmaszczuk i 10-letni Miron Makaruk znależli na dzikiej gruszy, jaśniejący blaskiem obraz Matki Bożej. Wkrótce wokół gruszy zgromadziło się wiele osób. Obraz zdjęto i przeniesiono w procesji do dworu w Bukowicach. 24 listopada 1700 r. biskup łucki i brzeski Franciszek Prażmowski uznał niezwykłość wydarzenia i zezwolił na publiczny kult obrazu. Na miejscu zjawienia obrazu wybudowano drewnianą kaplicę, do której przeniesiono obraz Matki Boskiej. Wieść o niezwykłym pojawieniu się wizerunku zaczęła zataczać coraz szersze kręgi i ściągać ludzi nawet z odległych stron. Rozwój kultu spowodował, że w 1731 r. przystąpiono w Leśnej do budowy nowego kościoła. Ukończono ją w 1758 r. . Jeszcze w czasie jej trwania do Leśnej przybyli paulini, którym powierzono parafię leśniańską i opiekę nad cudownym obrazem.

 

Mokobody

 

HISTORIA OBRAZU I SANKTUARIUM

Pochodzenie obrazu nie jest znane. Tradycja podaje, że przed wiekami, w Budziszynie (odległym od Mokobód o 2 km) zatrzymało się wojsko polskie. Byłoby wycięte w nocy przez wroga, gdyby nie zostało obudzone nadzwyczajnym blaskiem promieniującym z obozowego obrazu. Obraz ten, na usilną prośbę okolicznych wieśniaków, pozostał w miejscu cudownego zdarzenia, dla którego wybudowano kościół...

Miedzna

HISTORIA OBRAZU I SANKTUARIUM

...W 1724 r. mieszczanin miedzyński, Hiacynt Pazio, znalazł w budce strażniczej przy młynie zwinięty obraz Matki Bożej, który powiesił na ścianie chaty.
W roku 1727 przeniesiono obraz Matki Bożej ze wspomnianej lepianki do kościoła parafialnego, wówczas jeszcze drewnianego, zbudowanego w roku 1670. w roku 1730 biskup Rupniewski wydał dekret o wystawieniu obrazu ku czci publicznej...

 

Wszystkie te opowiadania charakteryzowało zawołanie: "zbuduj tu świątynię".

 

Zwiedzanie wystawy i moje rozważania przerwała wiadomość o przyjeździe pierwszych gości. Udałem się na dziedziniec przed plebanię.

 

Fotorelacja 

 

 

strona | 1 | 2 |

 

na stronie od 2011.07.28

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc