Sokołów Podlaski - z tamtych lat


 

Zginęli z rąk Niemców w czasie okupacji

 

 

Pracownicy Cukrowni:

 

Dorosz Aleksander - został zamordowany w czasie okupacji. Znaleziono go na polu. Zginął z rąk policji i Gestapo. Mieszkał na Przeździatce na ulicy Wiejskiej /lat 44/

Zalewski Franciszek – sierżant przed rokiem 39 brał udział w kampanii wrześniowej. W czasie okupacji pracował w podziemiu był rusznikarzem. Został aresztowany i rozstrzelany przez Gestapo w roku 1941. Mieszkał na ulicy Węgrowskiej /lat około 30/. 

Solicki Stefan - został rozstrzelany przez Niemców przed własnym domem w roku 1942 lub 1943 /lat około 20/.

Oleksiak Henryk - zginął z rąk konfidenta Gestapo w roku 1943 /lat około 25/ Od 39 roku pracował w podziemiu. Mieszkał na ulicy Wiejskiej.

Protaziuk Władysław - mieszkał na kolonii w Brzozowie. Zginął z rąk Niemców w czasie okupacji. Pracował w podziemiu.

Protaziuk Mieczysław - pracował w podziemiu, brat Władysława. Zginął z rąk Niemców w ostatni dzień wojny. Zastrzelony we własnym zabudowaniu przypadkowo w czasie poszukiwań innego partyzanta.

Tarnowski Zdzisław, Tarnowski Edward, Podniesiński Jan - pracowali w cukrowni przy wyładunkach na placu .Działali w podziemiu. Zginęli z rąk okupanta. Wszyscy w wieku około 20 lat.

 

Zieliński - mieszkał na stancji – zginął z rąk Niemieckich.

Sulej Zdzisław - ur. 4.6.1924 syn Piotra i Kazimiery. Aresztowany był dnia 15.03.1944 r. o godz. 1.00 w nocy razem z bratem Henrykiem, Strublem Czesławem i Mazurowskim Wacławem. Wywieziony do obozu koncentracyjnego do Sztutchofa k/Gdańska, gdzie zachorował na gruźlicę. Z obozu wrócił 20.04.1945 r. chory i leczył się bezskutecznie w Sanatorium w Otwocku. Zmarł na gruźlicę 16.04.1948 roku. Pracował w cukrowni jako technik – kreślarz.

Mazurowski Wacław - ur. W 1924 roku w Sokołowie Podlaskim syn Władysława i Franciszki. Aresztowany był razem z Sulejem Zdzisławem 15.03.1944 r. W czasie aresztowania usiłował zbiec i został postrzelony. Rannego rozstrzelili Niemcy w dniach 17, 18 lub 19.03.1944 r. w lasach na trasie Sokołów – Siedlce. Miejsce rozstrzelania i pochowania jest nieznane. Wacław Mazurowski działał w ruchu oporu i był uczestnikiem akcji palenia magazynów wojskowych na stadionie w Sokołowie. W cukrownie pracował jako monter. Był absolwentem Szkoły Mechanicznej w Maćkach w Zagłębiu Dąbrowskim.

26.08.1944 r. - w czasie odwrotu wojsk niemieckich podczas bombardowania Sokołowa zginęła od bomb Lemańska Regina lat około 30. Mieszkała na Węgrowskiej.

26.08.1944 r. - również od bomb razem z Lemańską Reginą zginęła Brzozowska /imię nieznane/ – żona Karola lat około 60. Mieszkała na ulicy Węgrowskiej.

Gotzen Tadeusz - syn Henryka absolwent Lic. Ogólnokształcącego lat około 21, zginął w kampanii wrześniowej w 1939 r. Poległ pod Andrzejewem.

Tepli Antoni - syn Józefa i Marianny absolwent Szkoły Mech. Ursus lat około 21, zginął w kampanii wrześniowej w 1939 roku w czasie obrony Warszawy.

Ciborowski Antoni - syn Józefa i Anny zginął w kampanii wrześniowej w 1939 r. Prawdopodobnie dostał się gdzieś do niewoli i ślad po nim zaginął.

Grzegorz Ząbecki - lat około 40 – Szef biura cukrowni. Praca podziemna. Miejsce więzienia Pawiak w Warszawie i obóz Gross Rosen i Gusen. Data i miejsce śmierci w 1944 – Gusen.

 

-/-

 Sprawozdanie Cukrowni SOKOŁÓW w Sokołowie Podl. za okres od 10.VIII.1944 do 31.III.1945 r.


Copyright © design and photos by Michał Kurc

 

Wszystkie materiały publikowane na stronie są chronione prawem autorskim.
Ich rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody autora.