Koncert Karola Radziwonowicza na Zamku w Liwie '86 

Copyright © photos by Michał Kurc