XX wiek, koniec lat pięćdziesiątych - Węgrów. 

Copyright © photos by autor nieznany