Ul. Kościuszki - Węgrów. 

Copyright © photos by Michał Kurc