Herakles w bramie do bazyliki - Węgrów. 

Copyright © photos by Michał Kurc