Zamek w Korczewie. 

Copyright © photos by Micha³ Kurc