Nad Zalewem - Węgrów. 

Copyright © photos by Michał Kurc