Ul. Kościuszki w Węgrowie. 

Copyright © photos by Michał Kurc