50-lecie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie 

Copyright © photos by Micha³ Kurc